Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

shibouk
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"

March 01 2018

shibouk
Play fullscreen
<3
Reposted bygoddzi goddzi

February 18 2018

shibouk
Twoje serce jest dzikie, pożałujesz jak zniknę.
Reposted fromorchis orchis
shibouk
01:01.
jeszcze o mnie myślisz czy już śnisz?
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia viaorchis orchis
shibouk
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viaorchis orchis

February 17 2018

shibouk


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaorchis orchis
shibouk
Nie odezwałam się do niego ani razu. Boje się to zrobić, boję się że już nie będę potrafiła przestać. On prawdopodobnie już kogoś ma, kogoś kto dał mu to szczęście którego ja nie potrafiłam. Pewnie już nie myśli o mnie, gdy teraz ja myślę o nim co chwile.

February 02 2018

shibouk

January 26 2018

shibouk
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
shibouk
Czasami płaczesz, mimo że ktoś, kogo kochałaś, odszedł dawno temu.
— I.
shibouk
8845 615d
Nie sądzisz ?
shibouk
1718 c522 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viadeathismylife deathismylife
shibouk
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeathismylife deathismylife
shibouk
shibouk
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
Reposted fromsziiiz sziiiz viadeathismylife deathismylife
shibouk
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą

January 24 2018

shibouk
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88
shibouk

"Pamiętaj:
nigdy nie decyduj w złości
i nie obiecuj w szczęściu."

(tłumacząc na polski - jeśli powiedział ci, ze cię kocha w trakcie zdejmowania ci majtek albo tuż po tym jak doszedł, to liczy się jakby trocbę mniej)

— bo życie
Reposted frommysoul mysoul viaDaisy88 Daisy88
shibouk

"Lubię noc. Gdyby nie ciemność, nigdy nie zobaczylibyśmy gwiazd."

— Stephenie Meyer
shibouk

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl